เกี่ยวกับเรา

…หลังอยู่ในภาวะกล้าๆ กลัวอยู่แรมปี
เรา – รวีวรรณ สนองคุณ (แอม) และ
นิธิศ โอสถานนท์ (อ้น) เพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องก็ตัดสินใจทำตามฝัน
ดันตัวเองสู่เป้าหมายใหม่ เปิดเว็บไซต์นี้ขึ้นมา

…แน่นอน!! เรา-เตรียมตัวอยู่นานพอควร
แต่ด้วยเพราะยังมีกระบวนการทำงานบางขั้นตอนที่เรายังไม่รู้
บางปัญหาเข้ามาทำให้การทำงานของเราสะดุด
หลายครั้งก็มีเหตุให้งานเดินต่อไปไม่ได้ เรา-รู้มันธรรมดา
แต่สุดท้ายด้วยแพชชั่นที่เข้มข้น เรา-แปะมือกันเดินต่ออีกครั้ง
จนกระทั่งเว็บไซต์เปิดใช้งานเมื่อต้นเดือนสิงหาคม 2560
ที่ผ่านมา

Senthangtaokae.com นำเสนอ บทความ บทสัมภาษณ์
และข่าวสารที่ครอบคลุมแบบเจาะลึกในแวดวงธุรกิจ
SMEs ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจแฟรนไชส์ ธุรกิจความงาม รวมไปถึงบทสัมภาษณ์เจ้าของธุรกิจ

โดยนำเสนอแนวคิดในการทำธุรกิจ คีย์ซัคเซส เพื่อให้เป็นพลังบันดาลใจหรือนำไปปรับใช้กับธุรกิจแก่ผู้อ่าน
ซึ่งจะนำไปสู่จุดมุ่งหมายสำคัญ

นั่นก็คือความสำเร็จในธุรกิจของผู้ประกอบการ
ดังแนวคิดที่ว่าเส้นทางเถ้าแก่
เพื่อนแท้ธุรกิจ SMEs